دستگاه لیزر رکسانا

دستگاه لیزر رکسانا چیست ؟

دستگاه لیزر رکسانا یک دستگاه پیشرفته با طول موج های ۸۰۸ و ۷۵۵ نانومتر است.